Wat is een Attributiemodel?

Een attributiemodel in Search Engine Advertising (SEA) verwijst naar de methoden en regels die worden gebruikt om de waarde of impact toe te kennen aan verschillende interacties of touchpoints in het traject van een gebruiker voordat deze tot een conversie leidt. Het attributiemodel biedt inzicht in welke kanalen, advertenties of zoekwoorden hebben bijgedragen aan de uiteindelijke conversie.

Hoe worden Attributiemodellen gebruikt?

Attributiemodellen worden gebruikt om de effectiviteit van verschillende marketingkanalen en -campagnes te meten en om beslissingen te nemen over budgetallocatie en optimalisatiestrategieën. Er zijn verschillende attributiemodellen beschikbaar, waaronder:

Last-click attributiemodel

Het laatste touchpoint voordat een conversie plaatsvindt, krijgt volledige toewijzing van de waarde. Dit model schrijft alle waarde toe aan het laatste kanaal of de laatste advertentie waarop de gebruiker heeft geklikt.

First-click attributiemodel

Het eerste touchpoint waarop een gebruiker heeft geklikt, krijgt volledige toewijzing van de waarde. Dit model benadrukt het initiële contactpunt dat de gebruiker heeft geleid tot de conversie.

Lineair attributiemodel

De waarde wordt gelijkmatig verdeeld over alle interacties en touchpoints die hebben bijgedragen aan de conversie. Dit model erkent de rol van elk touchpoint in het traject van de gebruiker.

Time Decay attributiemodel

Meer waarde wordt toegekend aan de touchpoints die dichter bij de conversie liggen. Dit model gaat ervan uit dat touchpoints die dichter bij de conversie plaatsvinden, meer invloed hebben gehad op de uiteindelijke actie van de gebruiker.

Custom attributiemodel

Adverteerders kunnen aangepaste attributiemodellen maken op basis van hun specifieke behoeften en bedrijfsdoelstellingen. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat bepaalde touchpoints zwaarder worden gewogen of dat specifieke interacties worden uitgesloten.

Waarom zijn Attributiemodellen belangrijk voor SEA?

Attributiemodellen zijn essentieel voor SEA om diverse redenen:

  • Diepgaand Inzicht: Ze bieden diepgaand inzicht in de effectiviteit en bijdrage van verschillende marketingkanalen en -campagnes aan het behalen van conversies.
  • Budgetoptimalisatie: Ze helpen adverteerders bij het nemen van beslissingen over budgetallocatie en optimalisatiestrategieën.
  • Prestatieanalyse: Attributiemodellen stellen adverteerders in staat om de prestaties van verschillende zoekwoorden, advertenties en kanalen te evalueren.
  • ROI-meting: Ze helpen bij het meten van de Return on Investment (ROI) van SEA-campagnes, waardoor adverteerders de efficiëntie en effectiviteit van hun inspanningen kunnen verbeteren.
  • Optimalisatiebeslissingen: Ze ondersteunen optimalisatiebeslissingen door ondergewaardeerde of overgewaardeerde touchpoints te identificeren, zodat adverteerders kunnen heralloceren op basis van hun werkelijke bijdrage aan conversies.

Waar kunnen we je mee helpen?

Plan een kennismaking

Binnen 1 minuut geregeld

Maak je al gebruik van Google Ads?


Maandelijks marketing budget beschikbaar


100% vrijblijvend!